JAVA TRAINING COURSE

JAVA TRAINING COURSE là khóa đào tạo HOÀN TOÀN MIỄN PHÍ & NHẬN FULL LƯƠNG, dành cho các bạn có ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN LẬP TRÌNH JAVA WEB.


ĐỐI TƯỢNG

 • Sinh viên năm cuối (tốt nghiệp 2021, tháng 6/2022) hoặc Người đã tốt nghiệp. Chuyên ngành Công nghệ thông tin, Lập trình Nhúng, Điện tử viễn thông, Cơ điện tử, Toán - tin, …
 • Các bạn đã có kinh nghiệm ngôn ngữ lập trình khác muốn chuyển sang JAVA WEB. (Ví dụ: Embedded,...)
 • Có kiến thức lập trình cơ bản. KHÔNG YÊU CẦU KINH NGHIỆM.
 • Muốn trở thành kĩ sư phát triển phần mềm Java Web.\
 • Tham gia tối thiểu 6 buổi/tuần. Ưu tiên ứng viên tham gia toàn thời gian.
 • Khả năng đọc, hiểu tài liệu Tiếng Anh.

ĐÃI NGỘ 

 • Đào tạo có hưởng lương & hoàn toàn miễn phí.
 • Đối với các bạn đã tốt nghiệp: Nhận full lương từ 10M - 13M++ khi bắt đầu đào tạo.
 • Đối với các bạn chưa tốt nghiệp: 3.3M/ Thời gian training. Kết thúc training, mức lương 170.000 đ/ nửa ngày (tương đương 7.5M/ Tháng tính trên thời gian fulltime)
 • Khóa học thiết kế dành riêng cho cá nhân định hướng Java Web (Java Spring, Hibernate) dưới sự dẫn dắt của các giảng viên có kinh nghiệm, Mentors là các seniors.
 • Được thực hành qua Mini projects & được các mentors review
 • Cá nhân có thành tích tốt sẽ trở thành nhân viên chính thức của công ty sau đào tạo.

NỘI DUNG ĐÀO TẠO

 • Object Oriented Programming in Java
 • Database Fundamentals
 • Java Database Programming (JDBC, Hibernate)
 • Front End Foundations (HTML, CSS, Javascript, jQuery, UI/UX)
 • Web Development with Java
 • Spring Framework (Spring MVC, AOP, REST, Spring Boot)
 • Capstone Project (1 month)

ỨNG TUYỂN

 • Ứng viên quan tâm xin gửi CV về mail: TSDVHR@ml.toshiba.co.jp
 • Tiêu đề mail: ''Java Course_Họ & tên''

 

 

 

HR Department contact

phone icon Contact us by phone
024 2220 8801 - Ext: 111

OTHER JOBS

You're applying for

JAVA TRAINING COURSE

JAVA TRAINING COURSE

JAVA TRAINING COURSE là khóa đào tạo HOÀN TOÀN MIỄN PHÍ & NHẬN FULL LƯƠNG, dành cho các bạn có ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN LẬP TRÌNH JAVA WEB.


ĐỐI TƯỢNG

 • Sinh viên năm cuối (tốt nghiệp 2021, tháng 6/2022) hoặc Người đã tốt nghiệp. Chuyên ngành Công nghệ thông tin, Lập trình Nhúng, Điện tử viễn thông, Cơ điện tử, Toán - tin, …
 • Các bạn đã có kinh nghiệm ngôn ngữ lập trình khác muốn chuyển sang JAVA WEB. (Ví dụ: Embedded,...)
 • Có kiến thức lập trình cơ bản. KHÔNG YÊU CẦU KINH NGHIỆM.
 • Muốn trở thành kĩ sư phát triển phần mềm Java Web.\
 • Tham gia tối thiểu 6 buổi/tuần. Ưu tiên ứng viên tham gia toàn thời gian.
 • Khả năng đọc, hiểu tài liệu Tiếng Anh.

ĐÃI NGỘ 

 • Đào tạo có hưởng lương & hoàn toàn miễn phí.
 • Đối với các bạn đã tốt nghiệp: Nhận full lương từ 10M - 13M++ khi bắt đầu đào tạo.
 • Đối với các bạn chưa tốt nghiệp: 3.3M/ Thời gian training. Kết thúc training, mức lương 170.000 đ/ nửa ngày (tương đương 7.5M/ Tháng tính trên thời gian fulltime)
 • Khóa học thiết kế dành riêng cho cá nhân định hướng Java Web (Java Spring, Hibernate) dưới sự dẫn dắt của các giảng viên có kinh nghiệm, Mentors là các seniors.
 • Được thực hành qua Mini projects & được các mentors review
 • Cá nhân có thành tích tốt sẽ trở thành nhân viên chính thức của công ty sau đào tạo.

NỘI DUNG ĐÀO TẠO

 • Object Oriented Programming in Java
 • Database Fundamentals
 • Java Database Programming (JDBC, Hibernate)
 • Front End Foundations (HTML, CSS, Javascript, jQuery, UI/UX)
 • Web Development with Java
 • Spring Framework (Spring MVC, AOP, REST, Spring Boot)
 • Capstone Project (1 month)

ỨNG TUYỂN

 • Ứng viên quan tâm xin gửi CV về mail: TSDVHR@ml.toshiba.co.jp
 • Tiêu đề mail: ''Java Course_Họ & tên''