SOFTWARE TESTING TRAINING

SOFTWARE TESTING TRAINING  là khóa đào tạo  HOÀN TOÀN MIỄN PHÍ & NHẬN FULL LƯƠNG, dành cho các bạn có ĐỊNH HƯỚNG TRỞ THÀNH KĨ SƯ KIỂM THỬ PHẦN MỀM.

Ứng viên nhận được gì khi tham gia chương trình:

 • Kiến thức vững chắc về kiểm thử phần mềm
 • Khả năng sử dụng thành thạo hầu hết các kỹ thuật phần mềm
 • Xây dựng Test Case
 • Triển khai Automation Test cơ bản

ĐỐI TƯỢNG

 • Sinh viên năm cuối (tốt nghiệp 2021, 2022) hoặc Người đã tốt nghiệp. Chuyên ngành Công nghệ thông tin, Lập trình Nhúng, Điện tử viễn thông, Cơ điện tử, Toán - tin, …
 • Các bạn đã có kinh nghiệm về lập trình khác muốn chuyển sang Kiểm thử phần mềm.
 • Có kiến thức lập trình cơ bản (OOP, HTML/CSS...)
 • Tư duy logic tốt
 • Tham gia tối thiểu 5 buổi/tuần. Ưu tiên ứng viên tham gia toàn thời gian.
 • Khả năng đọc, hiểu tài liệu Tiếng Anh.

ĐÃI NGỘ 

 • Đào tạo có hưởng lương & hoàn toàn miễn phí.
 • Đối với các bạn đã tốt nghiệp: Nhận full lương từ 10M - 12M++ khi bắt đầu đào tạo.
 • Đối với các bạn chưa tốt nghiệp: 3.3M/ Thời gian training. Kết thúc training, mức lương 170.000 đ/ nửa ngày (tương đương 7.5M/ Tháng tính trên thời gian fulltime)
 • Khóa học thiết kế dành riêng cho cá nhân định hướng Kiểm thử phần mềm dưới sự dẫn dắt của các giảng viên có kinh nghiệm, Mentors là các seniors.
 • Được thực hành qua Mini projects & được các mentors review
 • Cá nhân có thành tích tốt sẽ trở thành nhân viên chính thức của công ty sau đào tạo.

NỘI DUNG ĐÀO TẠO

 • Cơ bản về kiểm thử phần mềm
 • Các phương pháp kiểm thử
 • Lập trình cơ bản cho Test Automation
 • Cơ bản về Automation Test
 • Đào tạo on-job tại dự án thực tế

ỨNG TUYỂN

 • Ứng viên quan tâm xin gửi CV về mail: TSDVHR@ml.toshiba.co.jp
 • Tiêu đề mail: ''Tester_Họ & tên''

 

HR Department contact

phone icon Contact us by phone
024 2220 8801 - Ext: 111

OTHER JOBS

You're applying for

SOFTWARE TESTING TRAINING

SOFTWARE TESTING TRAINING

SOFTWARE TESTING TRAINING  là khóa đào tạo  HOÀN TOÀN MIỄN PHÍ & NHẬN FULL LƯƠNG, dành cho các bạn có ĐỊNH HƯỚNG TRỞ THÀNH KĨ SƯ KIỂM THỬ PHẦN MỀM.

Ứng viên nhận được gì khi tham gia chương trình:

 • Kiến thức vững chắc về kiểm thử phần mềm
 • Khả năng sử dụng thành thạo hầu hết các kỹ thuật phần mềm
 • Xây dựng Test Case
 • Triển khai Automation Test cơ bản

ĐỐI TƯỢNG

 • Sinh viên năm cuối (tốt nghiệp 2021, 2022) hoặc Người đã tốt nghiệp. Chuyên ngành Công nghệ thông tin, Lập trình Nhúng, Điện tử viễn thông, Cơ điện tử, Toán - tin, …
 • Các bạn đã có kinh nghiệm về lập trình khác muốn chuyển sang Kiểm thử phần mềm.
 • Có kiến thức lập trình cơ bản (OOP, HTML/CSS...)
 • Tư duy logic tốt
 • Tham gia tối thiểu 5 buổi/tuần. Ưu tiên ứng viên tham gia toàn thời gian.
 • Khả năng đọc, hiểu tài liệu Tiếng Anh.

ĐÃI NGỘ 

 • Đào tạo có hưởng lương & hoàn toàn miễn phí.
 • Đối với các bạn đã tốt nghiệp: Nhận full lương từ 10M - 12M++ khi bắt đầu đào tạo.
 • Đối với các bạn chưa tốt nghiệp: 3.3M/ Thời gian training. Kết thúc training, mức lương 170.000 đ/ nửa ngày (tương đương 7.5M/ Tháng tính trên thời gian fulltime)
 • Khóa học thiết kế dành riêng cho cá nhân định hướng Kiểm thử phần mềm dưới sự dẫn dắt của các giảng viên có kinh nghiệm, Mentors là các seniors.
 • Được thực hành qua Mini projects & được các mentors review
 • Cá nhân có thành tích tốt sẽ trở thành nhân viên chính thức của công ty sau đào tạo.

NỘI DUNG ĐÀO TẠO

 • Cơ bản về kiểm thử phần mềm
 • Các phương pháp kiểm thử
 • Lập trình cơ bản cho Test Automation
 • Cơ bản về Automation Test
 • Đào tạo on-job tại dự án thực tế

ỨNG TUYỂN

 • Ứng viên quan tâm xin gửi CV về mail: TSDVHR@ml.toshiba.co.jp
 • Tiêu đề mail: ''Tester_Họ & tên''

 

HR Department contact

Phone icon Contact us by phone
024 2220 8801 - Ext: 111

OTHER JOBS