Junior FPGA Engineer (Dành cho sinh viên sắp & mới ra trường)

JOB DESCRIPTION

 • HDL coding: biết sử dụng Verilog, SystemVerilog, VHDL, …
 • Tìm hiểu, triển khai và tối ưu hóa xác thuật toán phức tạp trên FPGA
 • Thiết kế và triển khai hệ thống số trên FPGA (của Xilinx, Intel Altera)
 • Hợp tác với các kỹ sư phần mềm để phát triển hiệu quả giao diện và đảm bảo tích hợp liền mạch giữa FPGA và các thành phần hệ thống khác.
 • Thực hiện phân tích chi tiết, mô phỏng và xác minh thiết kế của FPGA để đảm bảo chức năng, hiệu năng và tuân thủ các yêu cầu của dự án
 • Phát triển sản phẩm mẫu và kiểm thử thiết kế của FPGA sử dụng bảng mạch phát triển và thiết bị đo
 • Đề xuất giải pháp kiến trúc cho nhóm dự án hoặc khách hàng

YOUR SKILLS

EDUCATION

 • Tốt nghiệp Đại học các chuyên ngành Điện tử Viễn thông, Khoa học Máy tính hoặc các lĩnh vực liên quan.

REQUIREMENTS

 • Từ 06 tháng kinh nghiệm tham gia vào quy trình phát triển FPGA trên lab tại các trường Đại học hoặc Thực tập tại các doanh nghiệp.
 • Biết sử dụng ít nhất một trong các ngôn ngữ của HDL (Verilog, SystemVerilog, VHDL)
 • Có hiểu biết về kiến trúc trúc máy tính
 • Có hiểu biết về quy trình phát triển FPGA/ ASIC.
 • Tiếng Anh: Đọc hiểu tốt, có thể giao tiếp được (trình độ tương đương TOEIC 600)
 • Có tiếng Nhật từ JLPT N4 LÀ MỘT ĐIỂM CỘNG.

BENEFIT & PERKS

 • Mức lương: 11,000,000 - 14,000,000++ (có thỏa thuận, được đánh giá theo năng lực)
 • Package lương hấp dẫn (lên đến 15 tháng lương/ năm), trong đó bao gồm bonus 1 lần/năm, incentive 2 lần/năm
 • Chế độ đóng bảo hiểm 100% lương
 • Đánh giá performance & review lương 2 lần/năm
 • Làm việc trong môi trường CNTT và cộng đồng CNTT được trang bị tốt, chuyên nghiệp
 • Được đào tạo, hướng dẫn bởi Chuyên gia Nhật Bản tại Việt Nam cũng như các nước khác
 • Rất nhiều cơ hội được đào tạo chuyên môn tại Nhật Bản
HR Department contact

phone icon Contact us by phone
024 2220 8801 - Ext: 111

OTHER JOBS

You're applying for

Junior FPGA Engineer (Dành cho sinh viên sắp & mới ra trường)

Junior FPGA Engineer (Dành cho sinh viên sắp & mới ra trường)

JOB DESCRIPTION

 • HDL coding: biết sử dụng Verilog, SystemVerilog, VHDL, …
 • Tìm hiểu, triển khai và tối ưu hóa xác thuật toán phức tạp trên FPGA
 • Thiết kế và triển khai hệ thống số trên FPGA (của Xilinx, Intel Altera)
 • Hợp tác với các kỹ sư phần mềm để phát triển hiệu quả giao diện và đảm bảo tích hợp liền mạch giữa FPGA và các thành phần hệ thống khác.
 • Thực hiện phân tích chi tiết, mô phỏng và xác minh thiết kế của FPGA để đảm bảo chức năng, hiệu năng và tuân thủ các yêu cầu của dự án
 • Phát triển sản phẩm mẫu và kiểm thử thiết kế của FPGA sử dụng bảng mạch phát triển và thiết bị đo
 • Đề xuất giải pháp kiến trúc cho nhóm dự án hoặc khách hàng

YOUR SKILLS

EDUCATION

 • Tốt nghiệp Đại học các chuyên ngành Điện tử Viễn thông, Khoa học Máy tính hoặc các lĩnh vực liên quan.

REQUIREMENTS

 • Từ 06 tháng kinh nghiệm tham gia vào quy trình phát triển FPGA trên lab tại các trường Đại học hoặc Thực tập tại các doanh nghiệp.
 • Biết sử dụng ít nhất một trong các ngôn ngữ của HDL (Verilog, SystemVerilog, VHDL)
 • Có hiểu biết về kiến trúc trúc máy tính
 • Có hiểu biết về quy trình phát triển FPGA/ ASIC.
 • Tiếng Anh: Đọc hiểu tốt, có thể giao tiếp được (trình độ tương đương TOEIC 600)
 • Có tiếng Nhật từ JLPT N4 LÀ MỘT ĐIỂM CỘNG.

BENEFIT & PERKS

 • Mức lương: 11,000,000 - 14,000,000++ (có thỏa thuận, được đánh giá theo năng lực)
 • Package lương hấp dẫn (lên đến 15 tháng lương/ năm), trong đó bao gồm bonus 1 lần/năm, incentive 2 lần/năm
 • Chế độ đóng bảo hiểm 100% lương
 • Đánh giá performance & review lương 2 lần/năm
 • Làm việc trong môi trường CNTT và cộng đồng CNTT được trang bị tốt, chuyên nghiệp
 • Được đào tạo, hướng dẫn bởi Chuyên gia Nhật Bản tại Việt Nam cũng như các nước khác
 • Rất nhiều cơ hội được đào tạo chuyên môn tại Nhật Bản
HR Department contact

Phone icon Contact us by phone
024 2220 8801 - Ext: 111

OTHER JOBS