Open Positions

SOFTWARE TESTING TRAINING
Hot job

SOFTWARE TESTING TRAINING

Expired: 01/12/2021 Location: Hanoi, Vietnam

SOFTWARE TESTING TRAINING  là khóa đào tạo  HOÀN TOÀN MIỄN PHÍ & NHẬN FULL LƯƠNG, dành cho các bạn có ĐỊNH HƯỚNG TRỞ THÀNH KĨ SƯ KIỂM THỬ PHẦN MỀM.

Ứng viên nhận được gì khi tham gia chương trình:

Kiến thức vững chắc về kiểm thử phần mềm
Khả năng...

Expired:01/12/2021
Location: Hanoi, Vietnam
JAVA TRAINING COURSE
Hot job

JAVA TRAINING COURSE

Expired: 10/11/2021 Location: Hanoi, Vietnam

JAVA TRAINING COURSE là khóa đào tạo HOÀN TOÀN MIỄN PHÍ & NHẬN FULL LƯƠNG, dành cho các bạn có ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN LẬP TRÌNH JAVA WEB.

ĐỐI TƯỢNG

Sinh viên năm cuối (tốt nghiệp 2021, tháng 6/2022) hoặc Người đã tốt nghiệp. Chuyên ngành Công ngh...

Expired:10/11/2021
Location: Hanoi, Vietnam
Senior Full-stack Engineer (React & NodeJS)
Hot job

Senior Full-stack Engineer (React & NodeJS)

Expired: 30/11/2021 Location: Hanoi, Vietnam

JOB DESCRIPTIONConduct software development, maintenance or technology investigation/research projects in the field of web based application development for Toshiba industrial products. Recent job is related to develop web-based GUI components for...

Expired:30/11/2021
Location: Hanoi, Vietnam
AI Engineer (Junior/Senior)
Hot job

AI Engineer (Junior/Senior)

Expired: 31/12/2021 Location: Hanoi, Vietnam

Job DescriptionWe are looking for excellent AI engineers (different levels) who can research & develop AI solutions for a variety of business domains of Toshiba. You will be given chances of working with different types of AI topics in Computer...

Expired:31/12/2021
Location: Hanoi, Vietnam
OJT Test Engineer

OJT Test Engineer

Expired: 02/12/2021 Location: Hanoi, Vietnam

JOB DESCRIPTION
Ứng viên được chọn sẽ có nhiều cơ hội tích lũy kinh nghiệm và phát triển sự nghiệp tại Toshiba theo lộ trình sau:

Giai đoạn đào tạo cơ bản (1-2 tháng): Các thành viên được cung cấp một khóa học nền tảng nhưng toàn diện về quy trình...

Expired:02/12/2021
Location: Hanoi, Vietnam
Embedded Software Engineer (~up to $1,800)

Embedded Software Engineer (~up to $1,800)

Expired: 30/12/2021 Location: Hanoi, Vietnam

Role and Responsibilities

Proposing development solution with customer:
Proposing architecture, solution to team and/or review, control solution of members.
Directing project team in essential work tasks of software development (e.g., requirement...

Embedded

Expired:30/12/2021
Location: Hanoi, Vietnam
Technical Project Leader (Senior Web Developer)
Hot job

Technical Project Leader (Senior Web Developer)

Expired: 01/12/2021 Location: Hanoi, Vietnam

JOB DESCRIPTIONTaking part in managing team of 5-to-10 members to develop, enhance software for Toshiba products and solutions. The team will use variety of common technologies from Web (full stack of Java .NET & multiple client technologies) and...

Expired:01/12/2021
Location: Hanoi, Vietnam
Cloud Engineer
Hot job

Cloud Engineer

Expired: 01/11/2021 Location: Hanoi, Vietnam

Job Description
Chịu trách nhiệm triển khai các dự án Microservices trên Cloud (AWS, Azure…)
Phát hiện, đánh giá, đề xuất và triển khai các công nghệ mới hoặc quy trình mới nhằm tối ưu hiệu quả và nâng cao chất lượng sản phẩm
Your Skills and...

Hot job
Expired:01/11/2021
Location: Hanoi, Vietnam
Quality Assurance Engineer

Quality Assurance Engineer

Expired: 01/11/2021 Location: Hanoi, Vietnam

JOB DESCRIPTION
Working as  QA member at TSDV, qualified member will not only make sure quality assurance activities are implemented and followed standard process in assigned project, but also auditing process implementation in different groups to...

Expired:01/11/2021
Location: Hanoi, Vietnam
Fresher Software Engineer

Fresher Software Engineer

Expired: 01/11/2021 Location: Hanoi, Vietnam

Đối tượng:
Là sinh viên đã tốt nghiệp hoặc sắp tốt nghiệp (dự kiến tốt nghiệp trong năm 2021) Chuyên ngành Công nghệ thông tin, Toán tin, Khoa học máy tính, Kỹ thuật phần mềm, Điện tử viễn thông… hoặc các chuyên ngành có liên quan.
Có nền tảng tốt...

Expired:01/11/2021
Location: Hanoi, Vietnam
Test Leader/ Senior Test Engineer
Hot job

Test Leader/ Senior Test Engineer

Expired: 31/12/2021 Location: Hanoi, Vietnam

JOB DESCRIPTIONManage small team (2-3 members) to perform testing for Web/PC/Mobile Applications

Communicate and discuss directly with development team and/or customers to clarify requirements
Make estimation of testing effort base on...

Expired:31/12/2021
Location: Hanoi, Vietnam
Java Engineer
Hot job

Java Engineer

Expired: 01/01/2022 Location: Hanoi, Vietnam

JOB DESCRIPTION
Join a variety of big projects for Toshiba Group with many foreign experts
Investigate & gather knowledge of new technologies & new industrial business domain to determine software solution and/or conduct domain-specific software...

Hot job
Expired:01/01/2022
Location: Hanoi, Vietnam
On Job Training
Hot job

On Job Training

Expired: 01/12/2021 Location: Hanoi, Vietnam

JOB DESCRIPTIONSelected candidates will have many opportunities to gain experience and develop a career at TSDV according to the following roadmap:

Basic Training Stage (1-2 months): Members are given a foundation but comprehensive course on...

Expired:01/12/2021
Location: Hanoi, Vietnam
Test Engineer
Hot job

Test Engineer

Expired: 03/01/2022 Location: Hanoi, Vietnam

Job Description  We are looking for motivated candidates who have rich hand-on experiences & expertise in software architecture for ICT systems in Toshiba business domains. Specific activities include followings (but may not limited at):

As test...

Hot job
Expired:03/01/2022
Location: Hanoi, Vietnam
Bridge Software Engineer

Bridge Software Engineer

Expired: 01/12/2021 Location: Hanoi, Vietnam

Job Description   We are looking for candidates who have experience working in software development, good Japanese language skill and have long term commitment to be domain specific bridge engineer between Vietnam development team and Toshiba...

Expired:01/12/2021
Location: Hanoi, Vietnam
C/C++ Application Engineer
Hot job

C/C++ Application Engineer

Expired: 30/12/2021 Location: Hanoi, Vietnam

Job Description
Investigate & gather knowledge of new technologies & new industrial business domain to determine software solution and/or conduct domain-specific software engineering.
Responsible for implementing, customizing, maintaining...

Expired:30/12/2021
Location: Hanoi, Vietnam
Senior Java Engineer
Hot job

Senior Java Engineer

Expired: 01/01/2022 Location: Hanoi, Vietnam

Job Description
Join a variety of big projects for Toshiba Group with many foreign experts
Investigate & gather knowledge of new technologies & new industrial business domain to find Solution and/or conduct domain-specific software engineering.
Join...

Expired:01/01/2022
Location: Hanoi, Vietnam
Frontend Engineer (Angular/ReactJS/VueJS)
Hot job

Frontend Engineer (Angular/ReactJS/VueJS)

Expired: 02/02/2022 Location: Hanoi, Vietnam

Job Description
Investigate & gather knowledge of new technologies & new industrial business domain to determine software solution and/or conduct domain-specific software engineering.
Responsible for implementing, customizing, maintaining...

Expired:02/02/2022
Location: Hanoi, Vietnam
 Web Development Engineer (Java/Python/.Net/JavaScript...)

Web Development Engineer (Java/Python/.Net/JavaScript...)

Expired: 02/02/2022 Location: Hanoi, Vietnam

Job Description
Investigate & gather knowledge of new technologies & new industrial business domain to determine software solution and/or conduct domain-specific software engineering.
Responsible for implementing, customizing, maintaining...

Expired:02/02/2022
Location: Hanoi, Vietnam