Open Positions

On Job Training (C++ Engineer)
Hot job

On Job Training (C++ Engineer)

Expired: 15/06/2024 Location: Hanoi, Vietnam

JOB DESCRIPTIONỨng viên được chọn sẽ có nhiều cơ hội tích lũy kinh nghiệm và phát triển sự nghiệp tại Toshiba Software Development (Vietnam) theo lộ trình sau:

Giai đoạn đào tạo cơ bản (1-2 tháng): Các thành viên được cung cấp một khóa học nền tảng...

Expired:15/06/2024
Location: Hanoi, Vietnam
AI Engineer (From 2 year experience)
Hot job

AI Engineer (From 2 year experience)

Expired: 06/07/2024 Location: Hanoi, Vietnam

Job DescriptionWe are looking for Excellent Engineers, who can research & develop solutions using state-of-the-art AI techniques.

You will be given a chance of working with different real-world problems in various business domains of Toshiba.
You...

Expired:06/07/2024
Location: Hanoi, Vietnam
Junior FPGA Engineer (Dành cho sinh viên sắp & mới ra trường)
Hot job

Junior FPGA Engineer (Dành cho sinh viên sắp & mới ra trường)

Expired: 30/06/2024 Location: Hanoi, Vietnam

JOB DESCRIPTION
HDL coding: biết sử dụng Verilog, SystemVerilog, VHDL, …
Tìm hiểu, triển khai và tối ưu hóa xác thuật toán phức tạp trên FPGA
Thiết kế và triển khai hệ thống số trên FPGA (của Xilinx, Intel Altera)
Hợp tác với các kỹ sư phần mềm...

Expired:30/06/2024
Location: Hanoi, Vietnam
FPGA Engineer (Chance to become Leader)
Hot job

FPGA Engineer (Chance to become Leader)

Expired: 01/06/2024 Location: Hanoi, Vietnam

JOB DESCRIPTION

HDL coding such as Verilog, SystemVerilog, VHDL, …
Investigate, implement and optimize complex algorithms on FPGAs.
Design and implement digital system on FPGA (Xilinx, Intel Altera).
Collaborate with firmware and software engineers...

Expired:01/06/2024
Location: Hanoi, Vietnam
Digital Design & Verification Engineer
Hot job

Digital Design & Verification Engineer

Expired: 01/06/2024 Location: Hanoi, Vietnam

JOB DESCRIPTION
Work as Engineer in System LSI Design and Verification: responsible for designing and verifying complex integrated circuits and systems, ensuring their functionality, reliability, and performance.
Develop and implement architectural...

Expired:01/06/2024
Location: Hanoi, Vietnam
Embedded Software Engineer (SENIOR)
Hot job

Embedded Software Engineer (SENIOR)

Expired: 30/06/2024 Location: Hanoi, Vietnam

JOB DESCRIPTION 
Proposing development solution with customer:
Proposing architecture, solution to team and/or review, control solution of members.
Directing project team in essential work tasks of software development (e.g., requirement definition...

Expired:30/06/2024
Location: Hanoi, Vietnam
On Job Training for AI

On Job Training for AI

Expired: 31/05/2024 Location: Hanoi, Vietnam

Job DescriptionToshiba Software Development (Vietnam) Co. Ltd. (TSDV) are looking for motivated students who have strong background in related technical fields (see below detailed knowledge/skill requirements) & great passion in developing their...

Expired:31/05/2024
Location: Hanoi, Vietnam