Kỹ Sư Lập Trình C/C++

Mô tả công việc

ĐỐI VỚI LEVEL JUNIOR:
• Tham gia chương trình Đào tạo nhân viên mới: Đào tạo chuyên sâu, tổng thời gian đào tạo 2 tháng để chuẩn bị các kiến thức và hoàn thiện kỹ năng trước khi tham gia vào dự án, với các nội dung bao gồm: kiến thức về Database, Lập trình hướng đối tượng, quy trình phát triển phần mềm, quản lý rủi ro…
• Tham gia phát triển phần mềm cho các hệ thống và giải pháp công nghiệp của tập đoàn Toshiba trong các lĩnh vực: Năng lượng, Hệ thống & Giải pháp Cơ sở Hạ tầng, Thiết bị Điện tử và Lưu trữ, Giải pháp IoT trong Công nghiệp.
• Được yêu cầu tham gia đầy đủ quá trình phát triển phần mềm từ phân tích thiết kế, lập trình đến kiểm thử chất lượng phần mềm.
ĐỐI VỚI LEVEL MIDDLE:
• Điều tra & thu thập kiến thức về công nghệ mới & lĩnh vực kinh doanh công nghiệp mới để xác định giải pháp phần mềm và/hoặc tiến hành kỹ thuật phần mềm dành riêng cho lĩnh vực.
• Chịu trách nhiệm triển khai, tùy chỉnh, bảo trì và gỡ lỗi giải pháp phần mềm.
• Đóng góp cho test plan & test design; Chịu trách nhiệm phát triển và thực hiện các trường hợp thử nghiệm đơn vị nếu được yêu cầu.
• Đánh giá sản phẩm về công việc được thực hiện bởi các thành viên trong nhóm
• Đóng góp vào việc tích hợp hệ thống, sửa lỗi do khách hàng hoặc nhóm kiểm thử báo cáo.

Yêu cầu ứng viên

ĐỐI VỚI LEVEL JUNIOR:

• Tốt nghiệp Đại học các chuyên ngành Điện tử Viễn thông, Điện, Tự động hóa, Khoa học Máy tính, Công nghệ Thông tin hoặc tương đương trong lĩnh vực phát triển phần mềm
• Có kiến ​​thức vững chắc về C/C++
• Có kinh nghiệm làm việc ở vị trí C/C++ Developer/ Engineer trước đó là điểm cộng.

ĐỐI VỚI LEVEL MIDDLE:

• Tốt nghiệp Đại học các chuyên ngành Điện tử Viễn thông, Điện, Tự động hóa, Khoa học Máy tính, Công nghệ Thông tin hoặc tương đương trong lĩnh vực phát triển phần mềm
Kinh nghiệm thực tế từ 2-3 năm về phát triển, bảo trì và gỡ lỗi phần mềm với ứng dụng C/C++ ở mức độ chuyên nghiệp, sử dụng STL, con trỏ, đa luồng, đa tiến trình, cấu trúc dữ liệu, lập trình socket , vân vân.
• Kinh nghiệm & kiến thức thực hành về OOP (có kinh nghiệm về OOAD là một lợi thế)
• Kiến thức vững chắc về khoa học máy tính và kỹ thuật phần mềm
• Tiếng Anh khá, có khả năng đọc hiểu tài liệu
• Có kinh nghiệm lập trình trên Linux là một lợi thế.
• Có kiến thức và kinh nghiệm với nguyên lý SOLID, design pattern như singleton, abstract factory
• Hiểu biết/kinh nghiệm về quá trình phát triển phần mềm là một lợi thế.
• Làm việc theo nhóm, cởi mở, gắn bó lâu dài & năng động;
• Kỹ năng giao tiếp và liên cá nhân rất tốt với khách hàng và các thành viên dự án;
• Thích ứng nhanh với domain mới, sẵn sàng làm việc & nghiên cứu công nghệ mới;
• Có khả năng làm việc dưới áp lực cao.
• Tiếng Nhật: Biết tiếng Nhật LÀ MỘT LỢI THẾ

Quyền lợi

• Mức lương: 
Fresher: Từ 11-14M++
Middle: Lên đến $1300
 Gói Package lương năm cao (lên đến 15 tháng lương). Được đóng Bảo hiểm Xã hội, Y tế & Thất nghiệp full lương.
• Làm việc trong môi trường và cộng đồng IT được trang bị tốt và chuyên nghiệp;
• Được các Chuyên gia Nhật Bản tại Việt Nam cũng như Nhật Bản và các nước khác đào tạo, hướng dẫn;
• Trở thành thành viên của tập đoàn Toshiba
• Nhiều cơ hội làm việc/học tập công nghệ cốt lõi của Toshiba (bao gồm cả OJT dài hạn tại Nhật);

HR Department contact

phone icon Contact us by phone
024 2220 8801 - Ext: 111

OTHER JOBS

You're applying for

Kỹ Sư Lập Trình C/C++

Kỹ Sư Lập Trình C/C++

Mô tả công việc

ĐỐI VỚI LEVEL JUNIOR:
• Tham gia chương trình Đào tạo nhân viên mới: Đào tạo chuyên sâu, tổng thời gian đào tạo 2 tháng để chuẩn bị các kiến thức và hoàn thiện kỹ năng trước khi tham gia vào dự án, với các nội dung bao gồm: kiến thức về Database, Lập trình hướng đối tượng, quy trình phát triển phần mềm, quản lý rủi ro…
• Tham gia phát triển phần mềm cho các hệ thống và giải pháp công nghiệp của tập đoàn Toshiba trong các lĩnh vực: Năng lượng, Hệ thống & Giải pháp Cơ sở Hạ tầng, Thiết bị Điện tử và Lưu trữ, Giải pháp IoT trong Công nghiệp.
• Được yêu cầu tham gia đầy đủ quá trình phát triển phần mềm từ phân tích thiết kế, lập trình đến kiểm thử chất lượng phần mềm.
ĐỐI VỚI LEVEL MIDDLE:
• Điều tra & thu thập kiến thức về công nghệ mới & lĩnh vực kinh doanh công nghiệp mới để xác định giải pháp phần mềm và/hoặc tiến hành kỹ thuật phần mềm dành riêng cho lĩnh vực.
• Chịu trách nhiệm triển khai, tùy chỉnh, bảo trì và gỡ lỗi giải pháp phần mềm.
• Đóng góp cho test plan & test design; Chịu trách nhiệm phát triển và thực hiện các trường hợp thử nghiệm đơn vị nếu được yêu cầu.
• Đánh giá sản phẩm về công việc được thực hiện bởi các thành viên trong nhóm
• Đóng góp vào việc tích hợp hệ thống, sửa lỗi do khách hàng hoặc nhóm kiểm thử báo cáo.

Yêu cầu ứng viên

ĐỐI VỚI LEVEL JUNIOR:

• Tốt nghiệp Đại học các chuyên ngành Điện tử Viễn thông, Điện, Tự động hóa, Khoa học Máy tính, Công nghệ Thông tin hoặc tương đương trong lĩnh vực phát triển phần mềm
• Có kiến ​​thức vững chắc về C/C++
• Có kinh nghiệm làm việc ở vị trí C/C++ Developer/ Engineer trước đó là điểm cộng.

ĐỐI VỚI LEVEL MIDDLE:

• Tốt nghiệp Đại học các chuyên ngành Điện tử Viễn thông, Điện, Tự động hóa, Khoa học Máy tính, Công nghệ Thông tin hoặc tương đương trong lĩnh vực phát triển phần mềm
Kinh nghiệm thực tế từ 2-3 năm về phát triển, bảo trì và gỡ lỗi phần mềm với ứng dụng C/C++ ở mức độ chuyên nghiệp, sử dụng STL, con trỏ, đa luồng, đa tiến trình, cấu trúc dữ liệu, lập trình socket , vân vân.
• Kinh nghiệm & kiến thức thực hành về OOP (có kinh nghiệm về OOAD là một lợi thế)
• Kiến thức vững chắc về khoa học máy tính và kỹ thuật phần mềm
• Tiếng Anh khá, có khả năng đọc hiểu tài liệu
• Có kinh nghiệm lập trình trên Linux là một lợi thế.
• Có kiến thức và kinh nghiệm với nguyên lý SOLID, design pattern như singleton, abstract factory
• Hiểu biết/kinh nghiệm về quá trình phát triển phần mềm là một lợi thế.
• Làm việc theo nhóm, cởi mở, gắn bó lâu dài & năng động;
• Kỹ năng giao tiếp và liên cá nhân rất tốt với khách hàng và các thành viên dự án;
• Thích ứng nhanh với domain mới, sẵn sàng làm việc & nghiên cứu công nghệ mới;
• Có khả năng làm việc dưới áp lực cao.
• Tiếng Nhật: Biết tiếng Nhật LÀ MỘT LỢI THẾ

Quyền lợi

• Mức lương: 
Fresher: Từ 11-14M++
Middle: Lên đến $1300
 Gói Package lương năm cao (lên đến 15 tháng lương). Được đóng Bảo hiểm Xã hội, Y tế & Thất nghiệp full lương.
• Làm việc trong môi trường và cộng đồng IT được trang bị tốt và chuyên nghiệp;
• Được các Chuyên gia Nhật Bản tại Việt Nam cũng như Nhật Bản và các nước khác đào tạo, hướng dẫn;
• Trở thành thành viên của tập đoàn Toshiba
• Nhiều cơ hội làm việc/học tập công nghệ cốt lõi của Toshiba (bao gồm cả OJT dài hạn tại Nhật);

HR Department contact

Phone icon Contact us by phone
024 2220 8801 - Ext: 111

OTHER JOBS