Cloud Engineer

Job Description

 • Chịu trách nhiệm triển khai các dự án Microservices trên Cloud (AWS, Azure…)
 • Phát hiện, đánh giá, đề xuất và triển khai các công nghệ mới hoặc quy trình mới nhằm tối ưu hiệu quả và nâng cao chất lượng sản phẩm

Your Skills and Experience

 • Từ 3 năm kinh nghiệm làm việc với vai trò DevOps, phát triển dự án trên AWS, Azure, Microservices, …
 • Có kinh nghiệm phát triển phần mềm Web application với một trong các ngôn ngữ lập trình: Java Spring và/hoặc .NET, Javascript…
 • Có khả năng phát triển & deploy hệ thống theo CI/CD
 • Có kiến thức vững chắc về kiến trúc web, networking, OS và bảo mật hệ thống.
 • Có hiểu biết về vận hành dự án theo các mô hình Agile/Scrum/Waterfall
 • Khả năng sử dụng tiếng Anh trong công việc
 • Có chứng chỉ Cloud (Azure, AWS) hoặc tương đương là một lợi thế
 • Có khả năng sử dụng tiếng Nhật là 01 lợi thế lớn
 • Ưu tiên ứng viên từng có kinh nghiệm xây dựng hệ thống (software architecture) cho các web application.

Benefit & Perks

 • Lương thỏa thuận theo năng lực. Package lương ~ 15 tháng/năm, bao gồm 02 lần thưởng incentive và 01 lần Bonus
 • Cùng tham gia học các chứng chỉ Microsoft Azure, AWS,…với các members công ty.
 • Được sự hỗ trợ định hướng phát triển, được tài trợ chi phí thi, setup môi trường thực hành và chi phí học.
 • Môi trường làm việc chuyên nghiệp, có quy trình và mục tiêu rõ ràng
 • Rất nhiều cơ hội làm việc onsite tại Nhật Bản
 • Tham gia vào nhiều dự án lớn với các công nghệ đa dạng về Digital Solutions, IIoT, Infrastructure System, Energy System,… trên thế giới
 • Định hướng phát triển career path rõ ràng và được tư vấn bởi các leaders, manager
 • Chương trình Training Tech Skills và Soft Skills chuyên nghiệp
  Được tham gia bảo hiểm đầy đủ: y tế, xã hội,..
 • Tham gia Company Trip, Team Building, các câu lạc bộ ...tại các nhà hàng và resort lớn trong nước.
 • Trợ cấp chứng chỉ Tiếng Nhật. Trợ cấp thi các chứng chỉ kĩ thuật.
HR Department contact

phone icon Contact us by phone
024 2220 8801 - Ext: 111

OTHER JOBS

You're applying for

Cloud Engineer

Cloud Engineer

Job Description

 • Chịu trách nhiệm triển khai các dự án Microservices trên Cloud (AWS, Azure…)
 • Phát hiện, đánh giá, đề xuất và triển khai các công nghệ mới hoặc quy trình mới nhằm tối ưu hiệu quả và nâng cao chất lượng sản phẩm

Your Skills and Experience

 • Từ 3 năm kinh nghiệm làm việc với vai trò DevOps, phát triển dự án trên AWS, Azure, Microservices, …
 • Có kinh nghiệm phát triển phần mềm Web application với một trong các ngôn ngữ lập trình: Java Spring và/hoặc .NET, Javascript…
 • Có khả năng phát triển & deploy hệ thống theo CI/CD
 • Có kiến thức vững chắc về kiến trúc web, networking, OS và bảo mật hệ thống.
 • Có hiểu biết về vận hành dự án theo các mô hình Agile/Scrum/Waterfall
 • Khả năng sử dụng tiếng Anh trong công việc
 • Có chứng chỉ Cloud (Azure, AWS) hoặc tương đương là một lợi thế
 • Có khả năng sử dụng tiếng Nhật là 01 lợi thế lớn
 • Ưu tiên ứng viên từng có kinh nghiệm xây dựng hệ thống (software architecture) cho các web application.

Benefit & Perks

 • Lương thỏa thuận theo năng lực. Package lương ~ 15 tháng/năm, bao gồm 02 lần thưởng incentive và 01 lần Bonus
 • Cùng tham gia học các chứng chỉ Microsoft Azure, AWS,…với các members công ty.
 • Được sự hỗ trợ định hướng phát triển, được tài trợ chi phí thi, setup môi trường thực hành và chi phí học.
 • Môi trường làm việc chuyên nghiệp, có quy trình và mục tiêu rõ ràng
 • Rất nhiều cơ hội làm việc onsite tại Nhật Bản
 • Tham gia vào nhiều dự án lớn với các công nghệ đa dạng về Digital Solutions, IIoT, Infrastructure System, Energy System,… trên thế giới
 • Định hướng phát triển career path rõ ràng và được tư vấn bởi các leaders, manager
 • Chương trình Training Tech Skills và Soft Skills chuyên nghiệp
  Được tham gia bảo hiểm đầy đủ: y tế, xã hội,..
 • Tham gia Company Trip, Team Building, các câu lạc bộ ...tại các nhà hàng và resort lớn trong nước.
 • Trợ cấp chứng chỉ Tiếng Nhật. Trợ cấp thi các chứng chỉ kĩ thuật.
HR Department contact

Phone icon Contact us by phone
024 2220 8801 - Ext: 111

OTHER JOBS